S-Lauget

STOLT SPONSOR


FORENINGEN

SJØEN FOR ALLE

NORGES NYTTIGSTE BÅT

Sponsorlauget


 

Alle våre brukere er deres kunder, profilér dere!

I sammen gir vi et unikt tilbud til funksjonshemmede.

Velkommen til det positive Foreningen Sjøen For alle står for

Med økt omdømme i markedet, motiverer og inspirerer dere de ansatte ved å støtte oss.

 

Din bedrift kan gi opplevelser funksjonshemmede ikke får.

 

Disse fantastiske er medlemmer i vårt sponsorlaug: